PREDSTAVUJEME VÁM NADÁCIU KINEKUS

Hovorí sa, že dobro rozdávaním rastie a táto myšlienka nás inšpirovala založiť Nadáciu KINEKUS, ktorá si medzi svoje hlavné ciele stanovila zachovanie zdravia, pomoc pri resocializácii drogovo závislých osôb, podporu talentovaných detí či mladých ľudí v oblasti športu, umenia, vedy a výskumu. Rovnako nám nie je ľahostajná ochrana životného prostredia. 

Chceme pomáhať sociálne slabším rodinám či už materiálnou alebo finančnou pomocou. Poobzerajte sa okolo seba a určite nájdete suseda, priateľa, či spolužiaka svojich detí, ktorí potrebujú pomoc alebo len psychickú podporu, či vyjadrenie súcitu a spolupatričnosti v ich ťažkom životnom období. 

Aj s Vaším prispením môžeme pomôcť:

  • prekonávať prekážky hendikepovaným,
  • podať pomocnú ruku mladým športovcom,
  • zachrániť kultúrne pamiatky a tradície pre ďalšie generácie,
  • podporiť vzdelávanie,
  • zorganizovať dobrovoľnícku činnosť na prospech ostatným.

 

Darujte podiel z Vaších daní a pomôžme spoločne tam, kde je to naozaj potrebné.


Údaje do daňového priznania o prijímateľovi:

Obchodné meno: Nadácia KINEKUS
IČO: 54256330
Právna forma: nadácia
Ulica:
Rosinská 01008 Žilina
Číslo: 
8449/13
PSČ: 010 08
Obec:
Žilina

POSTUP KROKOV PRE PRÁVNICKÉ OSOBY:

Právnické osoby môžu v roku 2023 poukázať 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby za rok 2022, minimálne však 8 EUR.

a) Ak právnická osoba v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2023, v prípade odkladu podania daňového priznania do 30.6.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane, čo vyznačí v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby, časť VI.

b) Ak právnická osoba v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2023, v prípade odkladu podania daňového priznania do 30.6.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane čo vyznačí v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby, časť VI.


Zaškrtnutím súhlasu so zaslaním údajov v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb v časti VI. sa dozvieme, že ste nám darovali podiel zaplatenej dane.


POSTUP KROKOV PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI SAMÉ PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE V ROKU 2023:

a) Fyzické osobymôžu v roku 2023 poukázať 2% z dane za rok 2022, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. V takomto prípade povinnou prílohou Vášho daňového priznania je Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Minimálna výška poukazovaného podielu zaplatenej dane je vždy 3 EUR.

  • V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ A vyplníte prijímateľa podielu zaplatenej dane v časti VIII. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na tejto stránke vyššie tu.
  • V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B vyplníte prijímateľa podielu zaplatenej dane v oddiele XII. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na tejto stránke vyššie tu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023,v prípade odkladu daňového priznania do 30.6.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska).

Zaškrtnutím súhlasu so zaslaním údajov v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby sa dozvieme, že ste nám darovali podiel zaplatenej dane.


POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 2% (3%) PRE ZAMESTNANCOV, KTORÍ POŽIADALI SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA ZAPLATENÝCH PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV:

Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Podľa vystaveného potvrdenia si môžete vypočítať
a) 2% z Vašej zaplatenej dane, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

  1. b) Ak ste boli dobrovoľníkom a máte Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
    Minimálna výška poukazovaného podielu zaplatenej dane je vždy 3 EUR.

Vyplňte tlačivo  „Vyhlásenie“ a do 30.04.2023 zašlite na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti povinnou prílohou Vyhlásenia je Potvrdenie o odpracovaní.

Oznámte nám, že ste zaslali svoje 2% (3%), a zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.


Z našej poslednej aktivity:

Pomoc pre detský domov Bytča v Decembri 2022

Nadácia KINEKUS sa podieľala na organizovaní a zabezpečení darčekov a potrebných vecí do detského domova v Bytči prostredníctvom charitatívnej výzvy "Vyčaruj úsmev 2022"

„Každý sám zmôže urobiť málo, ale spoločne môžeme hýbať horami“

Hellen Keller


Vaše otázky, návrhy a podnety môžete zasielať:

Na adresu: Nadácia KINEKUS, Rosinská 8449/13, 010 08 Žilina

E-mailom: nadacia@kinekus.sk

V prípade záujmu Vám budeme vďační za každú finančnú pomoc

IČO: 54256330
IBAN: SK17 8370 0000 0062 1116 9401
SWIFT:  OBKLSKBA

Všetkým darcom, partnerom a spolupracovníkom nadácie srdečne ďakujeme za podporu.